Tanítás nélküli munkanap

2020. május 15-én pénteken,

május 18-án hétfőn,

valamint

május 19-én kedden

intézményünkben

TANÍTÁSNÉLKÜLI MUNKANAP  lesz.

Ezeken a napokon a tanulók feladatot nem kapnak.

Ügyeletet ezeken a napokon is biztosítunk.

 

Rajzpályázat

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2020. március 16. óta valamennyi oktatási intézményben digitális munkarend szerint folyik az oktatás, így történik a mi iskolánkban is. A kollégák rendszeresen küldik a tanulnivalót, a feladatokat is. Erre ugyanilyen rendszerességgel várják a visszajelzéseket.

A tanév teljesítésének a feltétele, a rendszeres tanulás, feladatmegoldás. Amennyiben ez nem teljesül, igazolatlan hiányzásnak minősül ez az időszak. A tanulót így nem lehet értékelni, ezért osztályozó vizsgára kell kötelezni.

Ennek időpontja a járványügyi helyzet függvényében kerül meghatározásra.

Azon tanulók esetében, akik semmilyen formában nem tartják a kapcsolatot az osztályfőnökkel, a nevelőtestület megtagadhatja az osztályozóvizsga letételét, esetükben pótvizsga rendelhető el.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével folytassák, folytassátok a tanévet a tavaszi szünet után!

Azoknak, akik felvették a ritmust és becsületesen, szorgalmasan dolgoznak, köszönöm a hozzáállást!

Kellemes Ünnepeket!

Alpekné Major Valéria igazgató

Oktatási Hivatal Bázisintézménye vagyunk továbbra is

Ebédbefizetés

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet

Székhely:       2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.

Telefon:          (+36) 25/403-877, Fax: (+36) 25/401-813

E-mail:          dunaujvgesz@gmail.com

___________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők!

A továbbra is fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:

A térítési díjak beszedése a továbbiakban az alábbiak szerint történik:

Lehetőség szerint átutalással, melynek jelzése történhet a dgeszelelmezes@gmail.com vagy a dunaujvgesz@gmail.com email címen a gyermek nevének, iskolájának és osztályának jelzésével, vagy az igényt jelezhetik az alábbi telefonszámokon is:

Arany és Vasvári iskola: 06-20/317-8503

 

Dózsa és Móricz iskola: 06-20/315-0856

 

Móra, Rudas, Rudas kollégium, Petőfi, Gárdonyi iskola:

06-20/312-3671

 

Bánki, Dunaferr, Hild, Lorántffy, Lorántffy kollégium, Széchenyi Gimnázium, Széchenyi kollégium: 06-20/413-1232

 

Személyesen a GESZ székhelyén (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) lehet – lehetőség szerint bankkártyával – minden iskolára vonatkozóan:

  1. 04. 08. 7,00 és 15,00 óra között

A továbbiakról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

Az ebédek továbbra is az eddigiekben kijelölt 3 intézményből történhet (Arany, Dózsa, Petőfi iskolák: 11,00 – 13,00 óra között, elviteles dobozban).

 

Farkasné Vörös Magdolna s.k.

igazgató

Iskolapszichológusi tájékoztató

Köszönet

Köszönet a támogatásért!
A dunaújvárosi tűzoltók, a 2020-as naptáruk bevételét a mi iskolánk tanulóinak támogatására
szánták. A befolyt összeg 500.000 Ft lett, az erről szóló dokumentumot a napokban vettem át, Orosz
Csaba tűzoltó parancsnoktól. Az elmúlt években a helyi tűzoltóktól már többször kaptunk játékokat,
felszerelési tárgyakat, most pedig a kapott pénzből kommunikációs eszközöket fogunk vásárolni
tanulóinknak. Hálásak vagyunk nekik, amiért az embert próbáló munkájuk mellett, arra is szakítanak
időt, hogy hozzájáruljanak a mi gyermekeink magasabb szintű ellátásához.
Kedves Tűzoltók! Köszönjük szépen!
Alpekné Major Valéria
igazgató

Étkeztetés

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Szeretném tájékoztatni, hogy akik kérték az étkeztetést azoknak a 3 kijelölt ügyeletes iskolában (Arany, Dózsa, Petőfi)

11-13 óráig biztosítjuk az ebédek kiadását mindegyik intézményben.

A holnapi naptól nem éthordós tálalás lesz, egyénenként, egyszer használatos dobozokban küldi a szolgáltató az ebédet. Így az ellátottak ne hozzanak éthordót magukkal.

Tisztelettel: Köller Györgyné élelmezés vezető

Digitális tanrend

Tisztelt Szülők!

Intézményünk is elkezdte a digitális munkarend kidolgozását.
Bizonyos osztályok már ezen a héten megkezdik az online
tanulást, a többiek fokozatosan fogják kapni a feladatokat. A jövő
héttől remélhetőleg mindenki be tud kapcsolódni a tanulásba,
feladatok elvégzésébe.
Szükség van az Önök segítő együttműködésére, hisz ez a tanulási
forma mindannyiunk számára új.
A kollégák órarend szerint fogják minden nap küldeni a
feladatokat, még a szabadidő eltöltéséhez is kínálnak
elfoglaltságot.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a tanév teljesítésének feltétele,
az online tanulásba való bekapcsolódás és folyamatos
tevékenykedés!

Tisztelettel:

Alpekné Major Valéria

intézményvezető

Közlemény

Tisztelt Szülők!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél (GESZ) a térítési díjak beszedése a továbbiakban a GESZ székhelyén (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) történik a szokásos előre kiírt időpontokban, 7, 00 órától 15, óráig.

 

A lemondásokat automatikusan végezzük, kérjük, akkor hívja kolléganőnket, amennyiben IGÉNYT tart az étkezésre és éthordóban el kívánja hozni a kijelölt intézményből.

Móra iskola:

Fábián Mercédesz: 06-20/312-3671

Megkérek mindenkit a járvány miatt, hogy csak egészségesen jöjjenek befizetni, és amennyiben az irodában már tartózkodik befizető, úgy az ajtó előtt szíveskedjenek várakozni.

 

Köszönöm megértésüket.

Farkasné Vörös Magdolna

igazgató