Ebédbefizetés októbertől

Tisztelt Szülők, Tanulók, Dolgozók!

A dunaújvárosi GESZ ebédbefizetéssel kapcsolatos változtatásai a következő linken érhetőek el:

http://www.mora-duj.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/09/Októberi_befizetési-dátumok.docx

Házirend

Kiegészítő a járványhelyzet idejére

             A Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI-be járó tanulók, pedagógusok, asszisztensek és technikai dolgozók járványügyi helyzetben való biztonságának érdekében a következő intézkedések betartása kötelező:

 • Szülők, hozzátartozók az iskola épületébe nem léphetnek be! Az udvaron is csak addig tartózkodhatnak maszkban, amíg átadják a gyermeket az asszisztenseknek, pedagógusoknak.

kivétel: azok a szülők, akiknek súlyos-halmozottan sérült gyermekük osztályterembe való bevitele fizikailag megköveteli. Ők igazgatói engedélyt kapnak, belépő kártya formájában. Az engedéllyel rendelkezők MASZKBAN kézfertőtlenítést követően léphetnek az intézménybe.

Az intézménybe történő belépés:

 • Az intézménybe történő belépés két bejárati ajtón valósul meg. Mindegyik ajtónál kézfertőtlenítő állomás található.
 • A munkába érkező alkalmazottak alapos kézfertőtlenítés után mennek be az épületbe.
 • Reggeli ügyelet 6.00-7.30-ig tart, a kijelölt osztályteremben. Az ügyeletre érkező tanulót az ügyeletes gyógypedagógiai asszisztens fogadja a bejárati ajtónál és kézfertőtlenítés után mehet a tanterembe.
 • Amíg az időjárás engedi, az udvaron gyülekeznek a tanulók, a szülők kizárásával, gyógypedagógiai asszisztensek felvigyázásával. Ez esetben 7:50 óráig kint tartózkodnak a tanulók, táskát sem hozhatnak be az aulába.
 • Az udvari sorakozó a sportpályán történik a reggel és a nap folyamán valamennyi szünet végén.
 • Az épületbe a főbejáraton keresztül az alsó tagozatosok és a szüneten kint levő többi csoport, a hátsó ajtón a felsősök jöhetnek be.
 • Sorakozó után az osztályok, két kézfertőtlenítő állomás előtt elhaladva- asszisztensek és takarító személyzet felügyeletével fertőtlenítik a kezeket- így lehet felmenni az osztálytermekbe.
 • A lehetőségekhez képest a tanulók elhelyezése, egymástól való távolsága a legmesszebb legyen az osztálytermekben.

Intézményünkben az osztályok kis létszámmal működnek, az osztályok a nap folyamán ugyanabban a tanteremben tanulnak, így a keveredés elkerülhető.

 • Az informatika teremben az osztályok váltják egymást, ezért felületfertőtlenítés történik a szünetben.
 • Az épületbe való belépéskor minden alkalommal, gyermeknek, felnőttnek kötelező a kézfertőtlenítés.

Egészségügyi intézkedések az épületen belül

 • Napközben, étkezések előtt, mosdó használatakor szappanos kézmosás kötelező, a kihelyezett ábrák alapján. A textil törölközők helyett papírkéztörlőt használunk!
 • A személyi higiénés szabályokról a tanulók értelmi képességeiknek megfelelő tájékoztatást kapnak, segítséggel vagy önállóan gyakorolják azt.
 • A tanulók és a dolgozók mindennap alaposan kitakarított, fertőtlenített épületbe érkeznek. Tanítási órák alatt a mosdókat, kilincseket, lépcsőkorlátokat fertőtlenítik a takarítónők.
 • Az ebédeltetéskor a csoportosulás elkerülése érdekében az aulában elkülönülten várakoznak a kisebb csoportok, amennyiben ez szükséges. Az étteremben a gyermekek minden második széken foglalnak helyet.
 • A tanulók hazaindulásakor felsős napközis segít a tanuló szülőhöz való kísérésében, aki az udvaron várja maszkban a gyermekét.
 • Az iskolánk kis létszámú, nagy udvarral és aulával rendelkezünk. A hagyományos házi rendezvényeinket megtartjuk, külsős vendégek kizárásával.

Tisztelt szülők!

Az intézményt csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük Önöket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról! Kötelesek az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

Az elkövetkező időszakban különös figyelmet fordítunk arra, hogy beteg gyermeket nem engedünk be az iskolába. Minden esetben csak orvosi igazolással jöhet vissza az iskolába a tanuló. Az igazolást azonnal be kell mutatni!

 • Amennyiben hiányzik a gyermek, illetve tartós betegsége miatt nem kívánják az intézménybe hozni– ezt jelzik- digitális oktatásban részesülhet a tanuló.
 • Amennyiben ügyet szeretne intézni, időpontot kell kérnie telefonon keresztül.

Ez esetben maszkban, kézfertőtlenítés után lehet bejönni az épületbe, portás kíséretében.

Az intézményben dolgozók és tanulók számára nem kötelező a maszk viselése, de ha valakinek ez nagyobb biztonságot ad, viselése megengedett!

Kérem a fent leírtakat tudomásul venni és betartani!

Mindannyiunk közös érdeke, hogy elkerüljük a fertőzést és minél nagyobb biztonságban érezzük magunkat!

Dunaújváros, 2020. augusztus 31.

 Alpekné Major Valéria

 igazgató

Tanévkezdés

A 2020/2021-es tanév első napja

2020. szeptember 01.

A tanévnyitó a biztonsági előírások betartásával

az iskola udvarán lesz

7. 50-kor

Minden gyermeket egy szülő kísérhet be az épületbe, kézfertőtlenítés után szájmaszkban.

KÉRJÜK, MINDEN TANULÓ TÁSKÁJÁBAN LEGYEN BEKÉSZÍTVE MASZK, A VÁRATLAN HELYZETEKRE VALÓ TEKINTETTEL!

Nyári ügyelet intézményünkben

Inézményünkben ügyelet a következő napokon van

9.00-13.00 óra között

július 08. szerda Fehér Henriette  intézményegység vezető

július 22. szerda Fehér Henriette intéményegység vezető

augusztus 5. szerda Azari Beáta igazgatóhelyettes

augusztus 19. szerda Alpekné Major Valéria igazgató

Tanítás nélküli munkanap

2020. május 15-én pénteken,

május 18-án hétfőn,

valamint

május 19-én kedden

intézményünkben

TANÍTÁSNÉLKÜLI MUNKANAP  lesz.

Ezeken a napokon a tanulók feladatot nem kapnak.

Ügyeletet ezeken a napokon is biztosítunk.

 

Rajzpályázat

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2020. március 16. óta valamennyi oktatási intézményben digitális munkarend szerint folyik az oktatás, így történik a mi iskolánkban is. A kollégák rendszeresen küldik a tanulnivalót, a feladatokat is. Erre ugyanilyen rendszerességgel várják a visszajelzéseket.

A tanév teljesítésének a feltétele, a rendszeres tanulás, feladatmegoldás. Amennyiben ez nem teljesül, igazolatlan hiányzásnak minősül ez az időszak. A tanulót így nem lehet értékelni, ezért osztályozó vizsgára kell kötelezni.

Ennek időpontja a járványügyi helyzet függvényében kerül meghatározásra.

Azon tanulók esetében, akik semmilyen formában nem tartják a kapcsolatot az osztályfőnökkel, a nevelőtestület megtagadhatja az osztályozóvizsga letételét, esetükben pótvizsga rendelhető el.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével folytassák, folytassátok a tanévet a tavaszi szünet után!

Azoknak, akik felvették a ritmust és becsületesen, szorgalmasan dolgoznak, köszönöm a hozzáállást!

Kellemes Ünnepeket!

Alpekné Major Valéria igazgató

Oktatási Hivatal Bázisintézménye vagyunk továbbra is

Ebédbefizetés

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet

Székhely:       2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.

Telefon:          (+36) 25/403-877, Fax: (+36) 25/401-813

E-mail:          dunaujvgesz@gmail.com

___________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők!

A továbbra is fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:

A térítési díjak beszedése a továbbiakban az alábbiak szerint történik:

Lehetőség szerint átutalással, melynek jelzése történhet a dgeszelelmezes@gmail.com vagy a dunaujvgesz@gmail.com email címen a gyermek nevének, iskolájának és osztályának jelzésével, vagy az igényt jelezhetik az alábbi telefonszámokon is:

Arany és Vasvári iskola: 06-20/317-8503

 

Dózsa és Móricz iskola: 06-20/315-0856

 

Móra, Rudas, Rudas kollégium, Petőfi, Gárdonyi iskola:

06-20/312-3671

 

Bánki, Dunaferr, Hild, Lorántffy, Lorántffy kollégium, Széchenyi Gimnázium, Széchenyi kollégium: 06-20/413-1232

 

Személyesen a GESZ székhelyén (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) lehet – lehetőség szerint bankkártyával – minden iskolára vonatkozóan:

 1. 04. 08. 7,00 és 15,00 óra között

A továbbiakról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

Az ebédek továbbra is az eddigiekben kijelölt 3 intézményből történhet (Arany, Dózsa, Petőfi iskolák: 11,00 – 13,00 óra között, elviteles dobozban).

 

Farkasné Vörös Magdolna s.k.

igazgató

Iskolapszichológusi tájékoztató